ICCF

All games from Slav Cup V Board 6 with status Finished

WhiteBlackResultDate 

Savon', Vyacheslav EvgenyevichZavrazhnov, Andrey Anatolievich Draw 11/11/2017 Go to game
Zavrazhnov, Andrey AnatolievichMakeev, Victor Andreevich Draw 4/2/2018 Go to game
Belák, ŠtefanZavrazhnov, Andrey Anatolievich Draw 11/19/2017 Go to game
Zavrazhnov, Andrey AnatolievichJamka-Pietroń, Barbara Draw 8/13/2017 Go to game
Milojević, BobanZavrazhnov, Andrey Anatolievich Draw 1/27/2018 Go to game
Zavrazhnov, Andrey AnatolievichŠoštarič, Denis Draw 10/22/2017 Go to game
Davidov, Deian NikolovZavrazhnov, Andrey Anatolievich Black wins 3/1/2018 Go to game
Zavrazhnov, Andrey AnatolievichŠerić, Alen Draw 11/19/2017 Go to game
Scherbov, GrigoryZavrazhnov, Andrey Anatolievich Draw 6/2/2018 Go to game
Zavrazhnov, Andrey AnatolievichSchwarz, Roman Draw 4/8/2018 Go to game
Makeev, Victor AndreevichSavon', Vyacheslav Evgenyevich Draw 5/26/2018 Go to game
Savon', Vyacheslav EvgenyevichBelák, Štefan Draw 3/17/2018 Go to game
Jamka-Pietroń, BarbaraSavon', Vyacheslav Evgenyevich Draw 8/7/2017 Go to game
Savon', Vyacheslav EvgenyevichMilojević, Boban White wins 2/6/2018 Go to game
Šoštarič, DenisSavon', Vyacheslav Evgenyevich Draw 2/6/2018 Go to game
Savon', Vyacheslav EvgenyevichDavidov, Deian Nikolov Draw 9/13/2017 Go to game
Šerić, AlenSavon', Vyacheslav Evgenyevich Draw 7/19/2017 Go to game
Savon', Vyacheslav EvgenyevichScherbov, Grigory Draw 1/28/2018 Go to game
Schwarz, RomanSavon', Vyacheslav Evgenyevich Draw 4/26/2018 Go to game
Belák, ŠtefanMakeev, Victor Andreevich Draw 6/10/2018 Go to game
Makeev, Victor AndreevichJamka-Pietroń, Barbara Draw 8/31/2017 Go to game
Milojević, BobanMakeev, Victor Andreevich Black wins 10/10/2017 Go to game
Makeev, Victor AndreevichŠoštarič, Denis White wins 8/16/2017 Go to game
Davidov, Deian NikolovMakeev, Victor Andreevich Draw 11/13/2017 Go to game
Makeev, Victor AndreevichŠerić, Alen Black wins 11/16/2017 Go to game
Scherbov, GrigoryMakeev, Victor Andreevich Draw 10/23/2018 Go to game
Makeev, Victor AndreevichSchwarz, Roman White wins 9/3/2018 Go to game
Jamka-Pietroń, BarbaraBelák, Štefan Draw 9/14/2017 Go to game
Belák, ŠtefanMilojević, Boban Draw 11/6/2017 Go to game
Šoštarič, DenisBelák, Štefan White wins 6/17/2019 Go to game
Belák, ŠtefanDavidov, Deian Nikolov White wins 2/20/2019 Go to game
Šerić, AlenBelák, Štefan Draw 2/25/2018 Go to game
Belák, ŠtefanScherbov, Grigory Draw 5/19/2018 Go to game
Schwarz, RomanBelák, Štefan Draw 2/3/2019 Go to game
Milojević, BobanJamka-Pietroń, Barbara Black wins 10/10/2017 Go to game
Jamka-Pietroń, BarbaraŠoštarič, Denis Draw 1/12/2018 Go to game
Davidov, Deian NikolovJamka-Pietroń, Barbara Black wins 11/19/2017 Go to game
Jamka-Pietroń, BarbaraŠerić, Alen Draw 5/17/2017 Go to game
Scherbov, GrigoryJamka-Pietroń, Barbara Draw 7/5/2017 Go to game
Jamka-Pietroń, BarbaraSchwarz, Roman Draw 9/5/2017 Go to game
Šoštarič, DenisMilojević, Boban Draw 1/15/2018 Go to game
Milojević, BobanDavidov, Deian Nikolov Draw 10/25/2017 Go to game
Šerić, AlenMilojević, Boban White wins 10/28/2017 Go to game
Milojević, BobanScherbov, Grigory Black wins 2/6/2018 Go to game
Schwarz, RomanMilojević, Boban Draw 2/5/2018 Go to game
Davidov, Deian NikolovŠoštarič, Denis White wins 5/1/2018 Go to game
Šoštarič, DenisŠerić, Alen Draw 11/12/2017 Go to game
Scherbov, GrigoryŠoštarič, Denis Draw 1/18/2018 Go to game
Šoštarič, DenisSchwarz, Roman Black wins 8/30/2018 Go to game
Šerić, AlenDavidov, Deian Nikolov White wins 10/7/2017 Go to game

12

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player