ICCF

Player Details

941163 UKR Tkachenko, Yuliya (2323)
 Overview


RatinglistRatingGames 

2016/2 0 1Details
2016/3 0 7Details
2016/4 2122 15Details
2017/1 2144 23Details
2017/2 2250 26Details
2017/3 2288 32Details
2017/4 2294 41Details
2018/1 2310 48Details
2018/2 2312 57Details
2018/3 2316 62Details
2018/4 2323 71Details

  
 
Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player