ICCF

Baza końcówek

7-bierkowych Lomonosova (firmy Convekta)

 

 

Kongres ICCF 2013 w Krakowie (Polska) zdecydował, że we wszystkich turniejach rozpoczynających się od 2014-01-01, zawodnicy będą mogli reklamować wygraną lub remis w końcówce 6-bierkowej. Ponadto kongres ICCF 2019 w Wilnie zdecydował, że reklamacje te zostaną rozszerzone na 7-bierkowe końcówki. [W tym przypadku nie obowiązuje zasada 50 posunięć.]

W związku z tym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Convekta Ltd (www.chessok.com) oraz ICCF, na mocy którego ICCF może korzystać z darmowego dostępu do 7-bierkowej bazy końcówek Łomonosowa. Ponadto ICCF ma również dostęp do serwera Lichess.org wykorzystującego tablice Syzygy, pełniąc funkcję kopii zapasowej. 

Czym jest baza końcówek?

Baza końcówek jest komputerową bazą danych końcówek szachowych z precyzyjnymi obliczeniami optymalnej gry w każdej pozycji, zakładając że liczba bierek na szachownicy nie przekracza określonego limitu.

Mówiąc prościej, program określa, czy dana pozycja prowadzi do remisu czy też może prowadzić do wygranej dla którejś ze stron - ze 100% pewnością. Jeśli partia jest wygrana, pokazana zostaje ścieżka z najmniejszą liczbą posunięć do końca danego wariantu, przyjmując że obaj zawodnicy wykonują najlepsze możliwe posunięcia. Jeśli przegrywający zawodnik wykona posunięcie poniżej optymalnego to przegra on wcześniej a program pokaże nową optymalną ścieżkę.

Baza końcówek Łomonosowa

Projektanci szachowego interfejsu graficznego Aquarium, programiści Zakharov oraz Makhnichev zaprojektowali algorytm do utworzenia 7-bierkowej bazy końcówek przy pomocy Lomonosov Supercomputer znajdującego się na Uniwersytecie Moskiewskim (im. M. Łomonosowa).

ICCF akceptuje obecnie reklamacje jedynie w oparciu o 6-bierkowe pozycje. Co prawda na Kongresie ICCF 2017 w Albenie (Bułgaria) delegaci odrzucili propozycję wdrożenia baz 7-bierkowych, jednakże zdecydowali, że w pozycjach 7-bierkowych nie obowiązuje zasada 50 posunięć (bez bicia lub ruchu pionem).

Zawodnicy, którzy chcą mieć dostęp do 7-bierkowych końcówek mogą zakupić którykolwiek z programów: ChessOK Aquarium, Houdini Aquarium lub Chess Assistant.

Alternatywą jest darmowy dostęp do 6-bierkowych końcówek, wystarczy odwiedzić stronę ChessOK, aby skorzystać z 6-bierkowych końcówek Nalimova.

Darmowa aplikacja na Androida

Dodatkowym sposobem uzyskania dostępu do bazy końcówek 7-bierkowych jest skorzystanie z aplikacji pracującej pod systemem Android (bezpośredni link).

Bazy końcówek Syzygy

Bazy końcówek Syzygy pozwalają na doskonałą grę do 7 bierek, zarówno z, jak i bez zasady 50 posunięć, tj. pozwalają wygrać wszystkie wygrane pozycje i przenieść wszystkie remisowe pozycje poza granicę 50 posunięć.

Bezpłatny dostęp można uzyskać za pośrednictwem:

Lichess

https://syzygy-tables.info/

 

Jak reklamować?

W turniejach ICCF zawodnicy mogą reklamować jedynie pozycje nie przekraczające 7-bierek.

Procedura jest podobna do innych reklamacji składanych w turniejach ICCF (oczywiście zawodnik musi być na posunięciu), w oknie swojej partii należy wybrać “Reklamuj wygraną” (“Claim win”) lub “Reklamuj remis” (“Claim draw”) z rozwijanego menu “Partia” (“Game”). Następnie należy wybrać podstawę reklamacji, czyli w oparciu o bazę końcówek oraz wskazać pozycję - bieżącą czy w kolejnym posunięciu (w formularzu reklamacyjnym należy wskazać to posunięcie na szachownicy). 

Po potwierdzeniu chęci złożenia reklamacji serwer ICCF automatycznie ocenia pozycję i wynik zostanie zapisany jeśli reklamacja jest poprawna; proces jest w pełni automatyczny i nie wymaga interwencji sędziego.

Reklamacje tego typu w rozgrywkach drużynowych również są przesyłane bezpośrednio na serwer, więc nie ma potrzeby składania reklamacji poprzez kapitana drużyny.last updated Thursday, April 30, 2020

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player