ICCF

All games from WZ Individual Championship Final # 1 with status Ongoing

WhiteBlack 

Biedermann, ThomasBukowski, George
Biedermann, ThomasPekin, Tolgay
Biedermann, ThomasQuiñones Borda, Jorge Victor
Sun, WilliamBiedermann, Thomas
Biedermann, ThomasOliveira, Márcio Barbosa de
Biedermann, ThomasCaron, Sérgio Valladares
Martello, Juan AlbertoBiedermann, Thomas
Bukowski, Georgede la Rosa Solórzano, José Guillermo
Mesquita Jr., Fausto MonteiroBukowski, George
Bukowski, GeorgeMorales, Osvaldo
Pekin, TolgayBukowski, George
Bukowski, GeorgeRodríguez Fraga, Yoandy
Pérez López, AlbertoBukowski, George
Bukowski, GeorgeBernal Varela, Nelson
Quiñones Borda, Jorge VictorBukowski, George
Bukowski, GeorgeSun, William
Oliveira, Márcio Barbosa deBukowski, George
Bukowski, GeorgeBlanco Gramajo, César Augusto
Caron, Sérgio ValladaresBukowski, George
Bukowski, GeorgeMartello, Juan Alberto
de la Rosa Solórzano, José GuillermoPekin, Tolgay
de la Rosa Solórzano, José GuillermoPérez López, Alberto
Bernal Varela, Nelsonde la Rosa Solórzano, José Guillermo
Sun, Williamde la Rosa Solórzano, José Guillermo
Blanco Gramajo, César Augustode la Rosa Solórzano, José Guillermo
Mesquita Jr., Fausto MonteiroMorales, Osvaldo
Pekin, TolgayMesquita Jr., Fausto Monteiro
Pérez López, AlbertoMesquita Jr., Fausto Monteiro
Mesquita Jr., Fausto MonteiroSun, William
Mesquita Jr., Fausto MonteiroBlanco Gramajo, César Augusto
Morales, OsvaldoPekin, Tolgay
Rodríguez Fraga, YoandyMorales, Osvaldo
Morales, OsvaldoPérez López, Alberto
Bernal Varela, NelsonMorales, Osvaldo
Morales, OsvaldoQuiñones Borda, Jorge Victor
Sun, WilliamMorales, Osvaldo
Morales, OsvaldoOliveira, Márcio Barbosa de
Blanco Gramajo, César AugustoMorales, Osvaldo
Martello, Juan AlbertoMorales, Osvaldo
Pekin, TolgayRodríguez Fraga, Yoandy
Pérez López, AlbertoPekin, Tolgay
Pekin, TolgayBernal Varela, Nelson
Quiñones Borda, Jorge VictorPekin, Tolgay
Pekin, TolgaySun, William
Oliveira, Márcio Barbosa dePekin, Tolgay
Pekin, TolgayBlanco Gramajo, César Augusto
Caron, Sérgio ValladaresPekin, Tolgay
Pekin, TolgayMartello, Juan Alberto
Rodríguez Fraga, YoandyPérez López, Alberto
Bernal Varela, NelsonRodríguez Fraga, Yoandy

12

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player