ICCF

All games from European Server Championship 2018 Semi-Final 7 with status Finished

WhiteBlackResultDate 

Ochs, ManfredTyulenko, Yuri Viktorovich Draw 1/2/2019 Go to game
Moser, RetoOchs, Manfred Draw 4/1/2019 Go to game
Ochs, ManfredKrzyżanowski, Antoni Draw 2/8/2019 Go to game
Laliga, OlivierOchs, Manfred Black wins 10/20/2019 Go to game
Ochs, ManfredAntunes, Abel Draw 2/9/2019 Go to game
Shishkov, Pavel AleksandrovichOchs, Manfred White wins 12/16/2019 Go to game
Ochs, ManfredGrabner, Helmut Draw 2/4/2019 Go to game
Hausdorf, HeinzOchs, Manfred Draw 1/3/2019 Go to game
Ochs, ManfredManduch, Milan Draw 3/25/2019 Go to game
Trofimov, Nikolay MihailovichOchs, Manfred Black wins 11/30/2018 Go to game
Ochs, ManfredLudevid i Massana, Joan Black wins 10/11/2019 Go to game
Kohlstetter, PeerOchs, Manfred Draw 6/26/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichMoser, Reto Draw 1/20/2019 Go to game
Krzyżanowski, AntoniTyulenko, Yuri Viktorovich Draw 1/30/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichLaliga, Olivier White wins 11/18/2019 Go to game
Antunes, AbelTyulenko, Yuri Viktorovich Draw 3/1/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichShishkov, Pavel Aleksandrovich Draw 7/10/2019 Go to game
Grabner, HelmutTyulenko, Yuri Viktorovich Black wins 7/18/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichHausdorf, Heinz Draw 1/15/2019 Go to game
Manduch, MilanTyulenko, Yuri Viktorovich Draw 3/6/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichTrofimov, Nikolay Mihailovich White wins 11/30/2018 Go to game
Ludevid i Massana, JoanTyulenko, Yuri Viktorovich Draw 4/13/2019 Go to game
Tyulenko, Yuri ViktorovichKohlstetter, Peer Draw 9/16/2019 Go to game
Moser, RetoKrzyżanowski, Antoni Draw 9/1/2020 Go to game
Laliga, OlivierMoser, Reto Draw 12/18/2019 Go to game
Moser, RetoAntunes, Abel Draw 3/7/2019 Go to game
Shishkov, Pavel AleksandrovichMoser, Reto Draw 10/2/2018 Go to game
Moser, RetoGrabner, Helmut Draw 4/23/2019 Go to game
Hausdorf, HeinzMoser, Reto Draw 9/1/2019 Go to game
Moser, RetoManduch, Milan Draw 10/4/2019 Go to game
Trofimov, Nikolay MihailovichMoser, Reto Black wins 12/22/2018 Go to game
Moser, RetoLudevid i Massana, Joan Draw 5/6/2019 Go to game
Kohlstetter, PeerMoser, Reto Draw 10/13/2020 Go to game
Krzyżanowski, AntoniLaliga, Olivier Draw 2/2/2019 Go to game
Antunes, AbelKrzyżanowski, Antoni Draw 3/6/2019 Go to game
Krzyżanowski, AntoniShishkov, Pavel Aleksandrovich Black wins 11/13/2018 Go to game
Grabner, HelmutKrzyżanowski, Antoni Draw 11/14/2018 Go to game
Krzyżanowski, AntoniHausdorf, Heinz White wins 2/22/2019 Go to game
Manduch, MilanKrzyżanowski, Antoni Draw 5/30/2019 Go to game
Krzyżanowski, AntoniTrofimov, Nikolay Mihailovich White wins 12/16/2018 Go to game
Ludevid i Massana, JoanKrzyżanowski, Antoni Draw 2/8/2019 Go to game
Krzyżanowski, AntoniKohlstetter, Peer Draw 4/14/2019 Go to game
Laliga, OlivierAntunes, Abel Black wins 1/1/2020 Go to game
Shishkov, Pavel AleksandrovichLaliga, Olivier Draw 2/2/2019 Go to game
Laliga, OlivierGrabner, Helmut Draw 9/30/2019 Go to game
Hausdorf, HeinzLaliga, Olivier Draw 2/16/2019 Go to game
Laliga, OlivierManduch, Milan Draw 3/24/2020 Go to game
Trofimov, Nikolay MihailovichLaliga, Olivier Black wins 11/30/2018 Go to game
Laliga, OlivierLudevid i Massana, Joan White wins 3/10/2020 Go to game
Kohlstetter, PeerLaliga, Olivier Draw 8/23/2020 Go to game

12

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player