ICCF

All games from 9.Russian Team Championship (Semifinal) Board 1 with status Finished

WhiteBlackResultDate 

Novikov, Sergey VasilievichPavlov, Viktor Aleksandrovich Draw 6/23/2018
Nechaev, Aleksey NikolaevichNovikov, Sergey Vasilievich Draw 4/11/2018
Novikov, Sergey VasilievichEgoshin, Gennady Yakovlevich White wins 6/23/2019
Norchenko, Konstantin GrigorievichNovikov, Sergey Vasilievich Draw 3/8/2018
Novikov, Sergey VasilievichGromov, Sergey Vasilievich Black defaulted 9/29/2018
Anikin, Vladimir YurievichNovikov, Sergey Vasilievich Draw 6/10/2018
Novikov, Sergey VasilievichPanov, Sergey Ivanovich Draw 5/10/2018
Ten, Vladimir LeopoldovichNovikov, Sergey Vasilievich Draw 7/29/2018
Novikov, Sergey VasilievichVarkentin, Wilgelm Wilgelmovich Draw 3/8/2018
Pavlov, Viktor AleksandrovichNechaev, Aleksey Nikolaevich Draw 9/17/2018
Egoshin, Gennady YakovlevichPavlov, Viktor Aleksandrovich Draw 1/28/2019
Pavlov, Viktor AleksandrovichNorchenko, Konstantin Grigorievich Draw 10/4/2018
Gromov, Sergey VasilievichPavlov, Viktor Aleksandrovich Draw 7/16/2018
Pavlov, Viktor AleksandrovichAnikin, Vladimir Yurievich White wins 2/13/2019
Panov, Sergey IvanovichPavlov, Viktor Aleksandrovich Draw 3/30/2019
Pavlov, Viktor AleksandrovichTen, Vladimir Leopoldovich White wins 1/10/2019
Varkentin, Wilgelm WilgelmovichPavlov, Viktor Aleksandrovich Draw 6/23/2018
Nechaev, Aleksey NikolaevichEgoshin, Gennady Yakovlevich Draw 5/20/2018
Norchenko, Konstantin GrigorievichNechaev, Aleksey Nikolaevich Draw 4/29/2018
Nechaev, Aleksey NikolaevichGromov, Sergey Vasilievich Draw 8/8/2018
Anikin, Vladimir YurievichNechaev, Aleksey Nikolaevich White wins 7/21/2019
Ten, Vladimir LeopoldovichNechaev, Aleksey Nikolaevich Draw 7/30/2018
Nechaev, Aleksey NikolaevichVarkentin, Wilgelm Wilgelmovich Draw 4/29/2018
Egoshin, Gennady YakovlevichNorchenko, Konstantin Grigorievich Draw 3/3/2018
Gromov, Sergey VasilievichEgoshin, Gennady Yakovlevich Draw 5/1/2018
Egoshin, Gennady YakovlevichAnikin, Vladimir Yurievich Draw 6/12/2019
Panov, Sergey IvanovichEgoshin, Gennady Yakovlevich Draw 3/13/2018
Egoshin, Gennady YakovlevichTen, Vladimir Leopoldovich White wins 10/23/2018
Varkentin, Wilgelm WilgelmovichEgoshin, Gennady Yakovlevich Draw 3/13/2018
Norchenko, Konstantin GrigorievichGromov, Sergey Vasilievich Black defaulted 9/29/2018
Anikin, Vladimir YurievichNorchenko, Konstantin Grigorievich Draw 6/3/2018
Norchenko, Konstantin GrigorievichPanov, Sergey Ivanovich Black wins 5/8/2018
Ten, Vladimir LeopoldovichNorchenko, Konstantin Grigorievich Draw 7/27/2018
Norchenko, Konstantin GrigorievichVarkentin, Wilgelm Wilgelmovich Draw 3/12/2018
Gromov, Sergey VasilievichAnikin, Vladimir Yurievich Draw 5/26/2018
Panov, Sergey IvanovichGromov, Sergey Vasilievich Black defaulted 9/29/2018
Gromov, Sergey VasilievichTen, Vladimir Leopoldovich Draw 7/17/2018
Varkentin, Wilgelm WilgelmovichGromov, Sergey Vasilievich Draw 5/6/2018
Anikin, Vladimir YurievichPanov, Sergey Ivanovich Draw 6/28/2018
Ten, Vladimir LeopoldovichAnikin, Vladimir Yurievich Draw 7/10/2019
Anikin, Vladimir YurievichVarkentin, Wilgelm Wilgelmovich Draw 5/21/2018
Panov, Sergey IvanovichTen, Vladimir Leopoldovich White wins 11/21/2018
Varkentin, Wilgelm WilgelmovichPanov, Sergey Ivanovich Draw 6/23/2018
Ten, Vladimir LeopoldovichVarkentin, Wilgelm Wilgelmovich Black wins 10/23/2018

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player