ICCF

All games from 4th Webchess Open Tournament prel. 27 with status Finished

WhiteBlackResultDate 

Lebaniegos Sánchez, ÁngelDugushov, Sergey Viktorovich Black wins 11/22/2010 Go to game
Visloguzov, Vadim AnatolievichLebaniegos Sánchez, Ángel White wins 11/22/2010 Go to game
Lebaniegos Sánchez, ÁngelDessaules, Peter Black wins 11/22/2010 Go to game
Zuna, Alberto da SilvaLebaniegos Sánchez, Ángel White wins 3/29/2011 Go to game
Lebaniegos Sánchez, ÁngelSiegel, Willi Black wins 11/19/2010 Go to game
Rawlings, Alan J. C.Lebaniegos Sánchez, Ángel White wins 11/22/2010 Go to game
Dugushov, Sergey Viktorovich Visloguzov, Vadim Anatolievich Draw 1/30/2011 Go to game
Dessaules, PeterDugushov, Sergey Viktorovich Draw 8/6/2010 Go to game
Dugushov, Sergey Viktorovich Zuna, Alberto da Silva Draw 2/16/2011 Go to game
Siegel, WilliDugushov, Sergey Viktorovich Draw 11/12/2010 Go to game
Dugushov, Sergey Viktorovich Rawlings, Alan J. C. Draw 8/3/2010 Go to game
Visloguzov, Vadim AnatolievichDessaules, Peter Black wins 4/24/2011 Go to game
Zuna, Alberto da SilvaVisloguzov, Vadim Anatolievich Black wins 7/14/2011 Go to game
Visloguzov, Vadim AnatolievichSiegel, Willi Draw 7/11/2011 Go to game
Rawlings, Alan J. C.Visloguzov, Vadim Anatolievich Black wins 8/16/2010 Go to game
Dessaules, PeterZuna, Alberto da Silva White wins 8/17/2010 Go to game
Siegel, WilliDessaules, Peter Black wins 12/12/2010 Go to game
Dessaules, PeterRawlings, Alan J. C. Draw 8/5/2010 Go to game
Zuna, Alberto da SilvaSiegel, Willi Black wins 2/19/2011 Go to game
Rawlings, Alan J. C.Zuna, Alberto da Silva White wins 7/22/2010 Go to game
Siegel, WilliRawlings, Alan J. C. Draw 11/13/2010 Go to game

Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player